Forside Udskriv
Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen Nørreåskolen
 • Antimobbestrategi
 • Indskrivning
 • Værdigrundlag
 • Vedtægter
 • Priser
 • Personale
 • Bestyrelsen
 • Forældrekreds
 • Tilsyn
 • Evaluering
 • Elevmiljøundersøgelsen 2016
 • Arbejdsgrupper

N Ø R R E Å S K O L E N

I naturskønne omgivelser ligger Nørreåskolen - tæt omkrænset af skoven og med Nørreåen i baghaven. Skolen er en selvejende institution (privatskole), der er stiftet i efteråret 2007

Nørreåskolen kan tilbyde undervisning fra 0. klasse til og med 8. klasse samt skolefritidsordning. Den daglige ledelse varetages af skoleleder, Solvejg Knudsen, der i tæt samarbejde med skolens lærere og SFO'ens pædagoger driver skolen, der lægger vægt på Hjerterum, faglighed og bevægelse.

Skolefritidsordning
Som en naturlig del af skolen tilbydes også en skolefritidsordning for alle skolens elever fra 0. til 4. klasse.
På Nørreåskolen lægges der vægt på, at der i SFO delen tilbydes aktiviteter, der primært tager udgangspunkt i børnene og deres interesser.