Idrætsforeningen Team Nørreå
I tæt tilknytning til skolen er egnens idrætsklub Team Nørreå. Der er mange aktiviteter i klubben. Gymnastik, rytmisk gymnastik, bordtennis, petanque og fodbold. Se mere på: http://www.team-norreaa.dk/

Ungdomsklub
I vinterhalvåret har ungdomskluben "Mimers Brønd" mange forskellige aktivitetstilbud på skolen om eftermiddagen.
Tjek klubbens hjemmeside på http://www.lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk/mimers-broend/

Filmklub
Skolen huser også en filmklub, der i vinterhalvåret har filmforevisninger for både mindre og større børn.